ALLE INFORMATIE DIE IN HET PUBLIEKE BELANG OPENBAAR MOET ZIJN TOEGANKELIJK MAKEN EN/OF ANDEREN ONDERSTEUNEN EN MOTIVEREN DIT TE DOEN.

De Stand van de Stad

Met De Stand van de Stad wordt data naar de publieke ruimte gebracht om de mensen op straat te betrekken bij (lokale) vraagstukken.


Schets van De Stand van de Stad. Foto: Wim Fournier, CC BY-NC-SA. Bewerking: Sebastiaan ter Burg

Beperkt bereik van Apps

Bij de toepassing van open data wordt bijna altijd gekeken naar apps, sites en andere toepassingen waarbij iemand achter een beeldscherm moet zitten. Het grote voordeel hiervan is dat iemand bijna overal de informatie kan benaderen. Tegelijk is dat ook het nadeel: iemand moet er actief naar op zoek gaan. Het potentiƫle bereik van een app is dus enorm, maar nooit gegarandeerd.

Offline en toch live

Met publieke interventies is dit omgekeerd: door op straat met posters, projecties, flashmobs, etc. aandacht te vestigen op een onderwerp kunnen mensen er niet omheen. Met projecties is het mogelijk om live data te tonen in de vormen van de omgeving, zoals de gevel van een gebouw of een boom. En daarbij: door de interventie goed vast te leggen (film, fotografie) kan deze online alsnog een hit worden.

Focus op nabijheid

Bij De Stand van de Stad is er voor gekozen om lokale vraagstukken onder de aandacht te brengen. De lijnen tussen inwoners, beleidsmakers en beslissingsmakers zijn hier het kortst en de geografische relevantie van de projectie is daarmee het grootst.

De Stand van de Stad is op dit moment in de voorbereidende fase. Waarschijnlijk zullen dit jaar nog de eerste pilots draaien.


Sebastiaan geeft een workshop bij Apps voor Nederland over De Stand van de Stad. Foto:Pascal Van Hecke.